..:: گروه هاي آموزشي » گروه مدیریت ورزشی » معرفي گروه ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
آخرین اخبار
اخبار جدیدی وجود ندارد!
 مدیر گروه تحصیلات  مرتبه علمی   شماره تماس  ایمیل  عکس 
دکتر ناهید اتقیاء
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(PhD)
 
دانشیار   2680  natghia@alzahra.ac.ir
 اعضای گروه
دکتر پرستو اصانلو  مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(PhD) استادیار  2458  posanloo@alzahra.ac.ir
 
 
دکتر نوشین اصفهانی 
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی(PhD)
 
استادیار  2682     
دکتر ژاله معماری
(PhD)تربيت بدني
 
دانشیار  2671     
دکتر مریم مختاری دینانی   (PhD)مدیریت ورزشی استادیار  2685