..:: گروه هاي آموزشي » گروه فیزیولوژی ورزشی » معرفي گروه ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
آخرین اخبار
خبر جدیدی وجود ندارد!
معرفی گروه فیزیولوژی ورزشی
مدیر گروه  تحصیلات   مرتبه علمی  شماره تماس ایمیل عکس 
 دکتر افسانه شمشکی
(PhD)فیزیولوژی ورزشی
 دانشیار 2674 ashemshaki@alzahra.ac.ir
 
 اعضای گروه
دکتر پروانه نظرعلی (PhD)فیزیولوژی ورزشی
 دانشیار  2672 pnazarali@alzahra.ac.ir   
 دکتر نیکو خسروی  (PhD) فیزیولوژی ورزشی
دانشیار   2671 nikukh@alzahra.ac.ir

 
 آمنه رضوی

 (MA)تربيت بدني
استادیار  2674 arazavi@alzahra.ac.ir  
لیلا غزاله (PhD)تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی
استادیار  2668  L.ghazaleh@alzahra.ac.ir
 
 
مریم دلفان   (PhD)  استادیار