سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
همایش ها و کنفرانس ها
آرشیو اخبار
منشور اخلاقی
انجمن ها
برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
مجموعه تصاویر
فرایندها
اخلاق در پژوهش
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title

آزمایشگاه رفتار حرکتی واقع در ساختمان باغ نو،طبقه همکف، با فضای حدود 30متر مربع با بیش از 30 دستگاه و نرم افزار مورد استفاده دانشجویان قرار میگیرد.

دستگاه های موجود به شرح زیر می باشد:

  توضیحات  نام دستگاه 
 

این ابزار برای سنجش نوسانات مرکز فشار استفاده می شود.

تعادل سنج ایستا
   این ابزار برای سنجش وزن و قد استفاده می شود
 ترازو و قدسنج
   این ابزار برای سنجش محیط بخش های مختلف بدن استفاده می شود  متر آنتروپومتری
   این ابزار برای اندازه گیری ضخامت چین پوستی و برآورد درصد چربی بدن استفاده می شود
 کالیپر چربی سنج
   این وسیله برای سنجش پهناهای استخوانی کوچک استفاده می شود
 آنتروپومتر لغزشی کوچک
   این ابزار برای سنجش هماهنگی چشم و دست و کنترل حرکات ظریف استفاده می شود.  ترسیم در آينه
     تخته دارت
   این دستگاه برای سنجش ترکیب بدن استفاده می شود  دستگاه سنجش ترکیب بدن
   این ابزار برای سنجش زمان واکنش ساده، افتراقی و دو انتخابی بینایی و شنیداری با انگشت و پا استفاده می شود  دستگاه زمان واکنش
   این ابزار برای تغییر در تواتر، پیچ و سرعت پرتاب توپ تنیس روی میز مورد استفاده قرار می گیر
 دستگاه توپ انداز تنیس روی میز
   

این دستگاه برای ارائه بازخورد عصبی کاربرد دارد و با دو کانال و دو حسگر، قابلیت ثبت همزمان EEG و EMG را دارد.

 دستگاه نوروفیدبک و سنسور EEG و EMG
   این دستگاه برای سنجش نیروی عکس العمل زمین و تغییرات مرکز فشار استفاده می شود  صفحه نیروسنج
   این فوم نرم برای اختلال در حس عمقی هنگام تعادل استفاده می شود  پد تعادل
   این دستگاه با استفاده از حسگرهای بدون سیم، زمان مراحل اتکا و نوسان در گام برداری را اندازه گیری می کند
 زمان سنج گام برداری
   این ابزار برای سنجش زمان بندی مطلق و نسبی حرکات متوالی بدن روی صفحه ای 6 بخشی استفاده می شود. علاوه بر این امکان برنامه ریزی ارائه انواع پیش نشانه بینایی و شنیداری وجود دارد  ابزار سنجش زمان بندی حرکات متوالی بدن
   این دستگاه برای سنجش میزان جابجایی، سرعت و شتاب زاویه ای استفاده می شود  الکتروگونیامتر
   این ابزار می تواند جهت سنجش زمان واکنش دو انتخابی در حالت فعالیت تا حد واماندگی به عنوان یک تکلیف ثانویه کاوش استفاده شود
 دستگاه سنجش زمان واکنش دو انتخابی کاوش
   این نرم افزار برای سنجش خطای فضایی و زمانی در یک تکلیف کلیک کردن زنجیره ای انتخابی استفاده می شو  نرم افزار سنجش خطای فضایی و زمانی
   

این دستگاه برای سنجش زمان واکنش کل بدن در 8 جهت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 دستگاه زمان واکنش 8 جهته
   این ابزار برای سنجش سرعت و شتاب بخش های مختلف دوی سرعت استفاده می شود
 دستگاه آزمون دوی سرعت
   این دستگاه برای سنجش استقامت در سرعت استفاده می شود
 دستگاه آزمون استقامت 10*20 متر
   این ابزار برای سنجش سه بعدی سرعت و شتاب زاویه ای استفاده می شود و شامل 6 نشانگر می باشد
 شتاب سنج سه بعدی
   این ابزار برای سنجش حداکثر قدرت ایزومتریک پنجه دست و ساعد مورد استفاده قرار می گیرد  نیروسنج الکتریکی پنجه دست
   این آزمون برای اندازه‌گیری بازداری پاسخ، توجه انتخابی، تغییرپذیری و انعطاف‌پذیری شناختی در گروه‌های سنی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد
 نرم افزار آزمون استروپ
   این نرم افزار برای سنجش حافظه بینایی استفاده می شود
 نرم افزار آزمون حافظه بینایی کرسی بلاک
   این ابزار برای سنجش ادراک فضای سه بعدی و رنگ استفاده می شود. در این ابزار قابلیت تغییر رنگ و شکل وجود دارد و برای گروه سنی بالای 12 سال قابل استفاده است  دستگاه ادراک عمق و رنگ
   این ابزار با استفاده از الگوی تحریک دوگانه میزان تاخیر در زمان واکنش به محرک دوم را اندازه گیری می کند
 دستگاه دوره بی پاسخی روان شناختی
   این ابزار قابلیت پیش بینی زمانی را می سنجد  دستگاه زمان بندی پیش بینی انطباقی
   این ابزار جهت سنجش مرحله نسبی حرکات خم کردن و باز کردن مچ دو دست استفاده می شود
 دستگاه هماهنگی دودستی
   این ابزار برای سنجش تعادل پویا حول محور سهمی استفاده می گردد
 تعادل سنج پویا
   این ابزار برای تنظیم تواتر اجرای حرکت در واحد زمان استفاده می شود
 مترونوم
   این آزمون برای سنجش رشد حرکتی استفاده می شود.  آزمون لینکلن ـ ازرتسکی
   این وسیله برای سنجش پهناهای استخوانی بزرگ استفاده می شود
 آنتروپومتر لغزشی بزرگ